۳

عروسک‌های بی‌گناه اعظم، روایت داستانی از انتخابات ، دمکراسی کالایی لوکس برای ما ...

texthand.blogspot.de – احساس کردم برای خانوادم باید کاری کنم. به اتاق بازی سوفیا رفتم. قبلا هم از این‌جور کارها کرده بودم. یه بار تو مدرسه که می‌دونستم نمره‌ی ده هم نمی‌گیرم، بعد از زنگ، لیست نمره‌ها و برگه‌ها را دزدیدم و همه رو تو توالت مدرسه آتیش زدم. آب هم از آب تکان نخورد. اول می‌خواستم با عروسک‌ها کمی ور برم. ولی بعد همه‌ی اون‌ها و اسباب و اساسشون را ریختم کف اتاق، یکی‌یکی موهاشون را قیچی کردم. لباس‌هاشون و جر دادم، پای یکی و چشم یکی دیگه رو در آوردم. شکم و گلوی عروسک‌ها را طوری از وسط پاره می‌کردم که هر چی داخلشون بود بیرون می‌ریخت. آخر کار، وقتی عصبانیتم خوابید ... ادامه...
تصویری از bakhtin
ارسال شده توسط bakhtin حدود ۶ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 bakhtin jamshid.babaei

دیدگاه ها