۱

شاهین نجفی "اینه رئیس جمهور!"(اجرای زنده)

m.friendfeed-media.com – شوق یک دیوانه از ذوق نبوغ / اغدهء ساکسیفون پیری بوغ / جوش های چرکی سن بلوغ / جوجه ای در حیبت معنای دوق / شیر پیر اهل بیت بی فروغ / موش طاعونی هر جوب شلوغ / این گروهبان سوم زنجیر .../ دکتر بیمار این شهر بلوغ / تو این روزای بی نور / برای مردمی کور / واسه تاریخی مغرور / اینه رئیس جمهور / اینه رئیس جمهور / اینه رئیس جمهور / اینه رئیس جمهور / هالهء نور سر چوب مداد / پاک کن پرادعای بی سواد / فحش بد، خطی به خط میراماد / همت خنداندن قومی گشاد / ... میعاد شریف حزب باد / بوی جوراب وبا، تخم فساد / حیبت خود را درید و باد داد / لب خندان، مغز تنها داد داد / تو این روزای بی نور / برای مردمی کور / واسه تاریخی مغرور / اینه رئیس جمهور / اینه رئیس جمهور / اینه رئیس جمهور / ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۷ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : ariya7

دیدگاه ها