۱

آسمان خراشی در انگلستان که خودرو ها را ذوب میکند

otuban.com – شما اگه ماشینتون رو کنار یک آسمان خراش که نور را منعکس میکنه پارک کنید و فقط چند ساعت بعد… ادامه...
تصویری از Otuban
ارسال شده توسط Otuban حدود ۶ سال پیش در بخش علم و فن آوری
راي هاي داد شده : Otuban

دیدگاه ها