۲۶

نتیجه مخالفت با خامنه ای؛ یا محدودیت یا مجازات

roozonline.com – در سایت نهاد نمایندگی ولی فقیه اعلام شد-در پاسخی که در سایت این نهاد درج شده، مخالفت با ولایت‌فقیه به دو دسته "براندازی" و "مخالفت قانونی" تقسیم شده است. در صورتی که مخالفت با ولایت ‌فقیه مصداق "مخل مبانى اسلام يا حقوق عمومى و نظام جامعه اسلامى" باشد، در این صورت این مخالفت "براندازی" محسوب و با مخالفان به شدت برخورد می‌شود. اما اگر مخالفت با ولایت‌فقیه طبق موازین قانونی باشد، فرد مخالف با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد. نهاد نمایندگی، یکی از محدودیت‌های قانونی مخالفان با ولایت فقیه را اجازه نداشتن آن‌ها برای اعلام نامزدی در انتخابات مختلف اعلام کرده است. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها