۲۷

مذهب مرکب چموش و خطرناکي است که فقط به صاحبانش سواري مي‌دهد!

anddisheh.wordpress.com – اين روزها تقريبا اکثر افرادي که جريانات اجتماعي و سياسي ايران را دنبال مي‌کنند، به اين نتيجه رسيده‌اند که مذهب‌زدگي مردم ايران (که در حد سرسپردگي است) و همينطور مذهب زدگي سياست که خود حاصل مذهب زدگي مردم است، يک عامل اساسي در مواجه شدن مملکت و مردم با اوضاع نابسامان کنوني است. ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها