۲۷

برادر:امام راحل به غیرازفکر به لواط با حیوان وانسان"تخلی"نزدیکی جنسی با کودکان چه تفکروالای دیگری داشتند؟!

kamranroshangar.blogspot.com – مسئله 2632 رساله نشانه خداخمینی: اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود. (ادامه مطلب در لینک) ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها