۲۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: هم اکنون حدود چهار میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد

rahesabz.net – جرس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه "طبق گزارش ها، عملکرد زودبازده‌ها طی دوره دولت نهم زیر پنجاه درصد بوده است"، گفت: "از سه میلیون و صد شغلی که باید از این طریق ایجاد می‌شد، فقط نهصد هزار آن محقق شد در حالی که هم اکنون سه تا چهار میلیون نفر بیکار هستند. " به گزارش آفتاب، موسی‌الرضا ثروتی درخصوص هدف‌گذاری انجام شده در مورد ایجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه گفت: همچنین در پایان برنامه، رشد اقتصادی نیز باید به هشت درصد می‌رسید ولی میانگین آن ۵.4 درصد شد و در پایان برنامه نرخ بیکاری نیز به ۱۱.9درصد رسید که زمستان سال گذشته هم به ۱۴.1درصد افزایش یافت. آمار بیکاران؛ سه تا چهار میلیون نفر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این هدف‌گذاری‌ها که صورت می‌گیرد گاهی به اهداف خود نمی‌رسد، به نحویکه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود سالیانه ۱.1میلیون شغل جدید ایجاد شود که با عدم تحقق این امر، هم اکنون سه تا چهار میلیون نفر در کشور بیکار داریم. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها