۲۷

مـن وبـازجـو / مجموعه عکس

brabt.blogspot.com – برای بزرگنمایی تصاویر لطفا کلیک کنید. حجم تصاویر پایین است. 15تصویر در 3 صفحه اثـر : نـیـا/// متن فوق را هوشنگ اسدی به تاریخ سه شنبه 19مرداد1389 در روزآنلاین منشر ساخت./ از روزهای قتل عام گلسرخ بریده ای از کتاب " نامه هائی به شکنجه گرم". بدرقه راه گل های سرخی که در تابستان 67 قتل عام شدند. همان روزهای اول مرداد است که رادیوی بند یک سخنرانی را پخش می کند. سخنران مرتب داد می زند: - بکشید.... بکشید اینها را... بکشید... ادامه...
تصویری از brabt
ارسال شده توسط brabt ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها