۲۷

از آنتونی رابينز

hezare.blogfa.com – یک. به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید. دو. با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای این که وقتی پیرتر می شوید ،مهارت های مکالمه ای همچون دیگر مهارت ها بسیار مهم می شوند. سه. همه ی آنچه را می شنوید، باور نکنید؛ همه ی آنچه را دارید، خرج نکنید و یا همان اندازه که می خواهید، نخوابید. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها