۲۶

سازمان زندانها قصد تصویب آیین نامه سرکوبگرانۀ جدیدی علیه زندانیان سیاسی را دارد

khizesh4iran.blogspot.com – بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" سازمان زندانها قصد دارد که فشارها و سرکوبهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به صورت آیین نامه جدیدی در آورد. طبق گزارشات موثق که بدست ما رسیده است سازمان زندانها در حال تغییر آیین نامۀ زندانها می باشد و قرار است که این آیین نامه همانند سالهای پیش از 1380 باش ادامه...
تصویری از babak38
ارسال شده توسط babak38 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها