۲۳

اسم کامل کتاب قران چیست و چه کسی قران را نوشته است ؟

1dastan.blogspot.com – اسامی قران و نویسندگان قران : 1-« قران رحیم الله »نوشته اقا رحیم / 2- «قران مجید الله »نوشته اقا مجید / 3- «قران کریم الله »نوشته اقا کریم / 4-« قران کلام الله» نوشته اقا کلام / 5- «قران محمد رسول الله » تالیف محمد فرستاده الله / 6- «قران سلمان الله» نوشته سلمان فارسی / 7-« قران رسول الله »فرستاده شده از عرش کبریا / 8- « قران الله » نوشته خود الله / 9- «قران محمد سلمان » تالیف مشترک سلمان ومحمد / 10 - « قران عثمان» گرداوری شده توسط عثمان / اسامی دیگری نیز مانند فرقان- نجات - مکتوب - لوح المحفوظ - دهها اسم دیگر نیز برای قران امده است .... / نوشته شده توسط داریوش آریایی ادامه...
تصویری از dariush
ارسال شده توسط dariush ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها