۳۱

کی تونس؟مردم تونس...کی نتونس؟رهبر تونس

enteghad1.blogspot.com – هی دیکتاتور تونس می خواست کاری کنه که نره ولی نتونس ، اما مردم تونس نشون دادند میشه خواست و تونس .ایشالاه مردم ایران هم بتوانند . با اینکه حرکت تونس ربط چندانی به ایران نداره ( به طور مستقیم ) اما من نمی دونم چرا با شنیدن این خبر اینقدر خوشحالم ادامه...
تصویری از dr.azadikhah
ارسال شده توسط dr.azadikhah ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها