۲۹

داریوش - وطن اینجا همه حرفا دروغه

youtube.com – وطن اینجا کسی فکر کسی نیست اگه از گشنگی الآن بمیری برای بردن نعشت یکی نیست وطن اینجا همه با هم غریبن اگر چه ظاهرا با هم رفیقن ته دل دشمنند و نا رفیقن وطن اینجا همه حرفا دروغه رفاقتها سر شیپور و بوقه هنوز بازار نامردا شلوغه وطن قربون بوی کاه گلاتم فدایی همه خوب و بداتم اگه برگردم اینبار خاک پاتم وطن امیدوارم زنده باشی همیشه بودی و همیشه باشی الهی باشی و پاینده باشی الهی وطن اینجا رهایی ریش خنده در دروازه هاش زنجیر و بنده نمی بینم یکی رو که یه رنگه دروغه هر کی پیش روت میخنده وطن باور کن حرفامو نگام کن به تو هر کی که نزدیک صدا کن همه انگار کرند و کورن اینجا همه از آدمیت دورند اینجا وطن امیدوارم زنده باشی همیشه بودی و همیشه باشی الهی باشی و پاینده باشی الهی ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۵ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها