۳۱

پیشنهاد شرکت در تظاهرات امروز تونسی ها در شهر کلن

andishehnovin.blogspot.com – همانطور که می دانید امروز شنبه ساعت 16.00 جلوی در اصلی ایستگاه مرکزی قطار گردهمائی ایرانیان در اعتراض به اعدام ها در زاهدان و دیگر شهرها برگزار خواهد شد و در همان نزدیکی و جلو در اصلی کلیسا کلن تظاهرات مربوط به تونس در همان ساعت 16.00 خواهد بود بنابراین ما می توانیم ساعت 15.30 تا 16.30 در گردهمائی ایرانیان شرکت کنیم و سپس به تظاهرات تونسی ها بپیوندیم و هم اینکه می توانیم در همانجا با برگزارکنندگان ایرانی وتونسی هماهنگ کنیم و تصمیم جمعی بگیریم. ادامه...
تصویری از humanwatch
ارسال شده توسط humanwatch ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها