۲۶

روایتی تصویری از اصول دیپلماتیک مرد یک وجبی

ayandema.blogspot.com – مموتی بدلیل نامعلومی به دنیا آمد. پدر و مادرش تا مدتها نمی دانستند که او به دنیا آمده است و بخاطر همین به وی لغب "مرد یک وجبی" و بعدها که زحمت کشید و کلی از دیوار سفارتها بالا رفت و دانشگاههای بیشماری را در کشور تعطیل کرد و رئیس جمهور شد دانشگاه کلمبیا به او لغب "دیکتاتور کوچک" را داد. این مرد کوچک همواره آغوشش بروی تازه واردین باز بود تا آنها را از فن و فنون دیپلماتیک خود و پنجاه درصد از دریای مازندران بی بهره نسازد اما بدلایل بهداشتی و پاره ای دیگر از دلایل هیچکس وارد آغوش او نمیشد ادامه...
تصویری از pakat
ارسال شده توسط pakat ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها