۳۱

افغانستان: کابل تهران نیست

30mail.net – افغانستان به درخواست سفارت ایران در کابل که خواستار بازداشت تظاهرکنندگان در برابر این سفارتخانه شده بود، جواب رد داد و گفت تهران کابل نیست. ادامه...
تصویری از Ayeneh
ارسال شده توسط Ayeneh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها