۳۲

یاد بگیریم ،نه اینکه ناامید شویم

masih22.wordpress.com – دیروز تیتر تمام خبرگذاری ها و سایت ها ،خبر پیروزی جنبش مردمی تونس بر دولت کشورشان بود ،عکسهای اعتراض مردم در اکثر سایت ها وجود داشت که برای من بسیار آشنا به نظر می آمدند . اعتراضاتی که دلیلش افزایش بی‌کاری بود و با خوسوزی یک جوان فارغ التحصیل به اوج خود رسید . وقتی این خبر را میخواندم دو حس کاملا متفاوت داشتم ، از جهتی خوشحال برای از بین رفتن یک دیکتاتوری و آزادی ملتی شجاع ولی از جهت دیگر غم و اندوه برای حدود یک سال و نیم تلاش که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است ! وقتی فکر میکردم به خودم میگفتم وقتی در عرض یک ماه دولت تونس از هم شکست ،پس یک ماه زمان ،کافی بوده برای ما که حکومت را تغییر دهیم ولی نتوانستیم ،فقط احساس نا امیدی میکردم که اگر قرار بود کاری کنیم تا حالا انجام داده بودیم . ولی وقتی کمی بیشتر به این اتفاق فکر کردم به این نتیجه رسیدم که شاید این اتفاق تلنگری باشد برای ما ، برای بیدار شدنمان و برای امیدوار شدنمان . فقط کافیست به پا خیزیم و با عزمی راسخ راهمان را ادامه دهیم ... ادامه...
تصویری از SanSor
ارسال شده توسط SanSor ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها