۲۴

جنایات صدر اسلام

youtube.com – گفتار بهرام مشیری در مورد ماجرای قتل فجیع عصما دختر مروان بدست یک مسلمان به خاطر شعری که علیه محمد گفته بود و قدردانی محمد از قاتل او به روایت از کتاب المغازی + نقد بهرام مشیری بر مقدمه مترجم کتاب المغازی(محمود مهدوی دامغانی)/ ادامه...
تصویری از liberte
ارسال شده توسط liberte ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها