۲۵

یعنی یک نفر نیست که به این رژیم جلاد و ستمگر اعتراض کند؟

didaniha2011.blogspot.com – درمیان این همه روشنفکر و روزنامه نگار و مبارز و مردم عادی یعنی یک نفر نیست که رهبر بشود و مردم را به جای درجا زدن و درخود فرورفتن از عمق یاس و ناامیدی بیرون بکشد و بسان کاوه آهنگر مردم را بشوراند و ازشر این رژیم جلاد و ستمگر خلاص کند؟ امروز هم اینجور که خبرها حکایت می کنند یک نفر دیگر (حسین خضری) اعدام شد. حالا دیگر بدون اطلاع می کشند که سروصدایی بلند نشود. همه ما هم همین طور نشسته ایم دست روی دست گذاشته ایم و نگاه می کنیم.من می ترسم وچیزی نمی گویم ولی آنها که نمی ترسند چه؟آنها که شهامت دارند و مبارزند کجا هستند؟براستی ننگ این رژیم خونخوار و مستبد را تا کی باید تحمل کرد؟یعنی درمیان بیش از ۷۰ میلیون ایرانی حتی یک نفر نیست که به این رژیم جلاد و ستمگر اعتراض کند؟ ادامه...
تصویری از دارا ایرانی
ارسال شده توسط دارا ایرانی ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه
برچسبها :

دیدگاه ها