۲۲

بازدید مجدد خ.ر. از مراجع و علمای قم

rahesabz.net – منابع خبری اصولگرا، از سفر مجدد خامنه ای به شهر قم و بازدید از برخی علمای شاخص حوزه علمیه قم توسط وی خبر داد. هفته نامه «۱٩ دی» نوشته است بر اساس گزارش‌های رسیده ، یكی از بیوتی كه مورد بازدید خامنه ای قرار گرفته است، منزل آیت الله محمد كاظم حائری بوده است، در این دیدار آیت الله حائری سخنان صریحی در خصوص شخصیت خامنه ای بیان كرده است.مقصد دیگر این سفر منزل آیت الله مومن بوده است و سپس منزل آیت الله سید محمد شاهرودی ، فرزند ارشد مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی بود. ادامه...
تصویری از gogreen
ارسال شده توسط gogreen ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها