۲۴

تونس هم تونست ...

khakeraha.blogspot.com – مقاله ای تامل برانگیز از مـتین سـال مه در باب موفقیت مردم تونس و ارتباط آن با جنبش آزادیخواهی مردم ایران... ادامه...
تصویری از matin mat
ارسال شده توسط matin mat ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها