۲۷

زن و اسلام از نگاه یک زن عرب، اسلام و تحقیر زنان

kavehsara.com – شاهد حرفهایم واقعیت خود اسلام است. وقتی محمد با عایشه که یک کودک است ازدواج می کند دیگر نمی تواند بگوید اسلام به حقوق کودکان احترام می گذارد. وقتی محمد با زینب که همسر پسرخوانده خودش است ازدواج می کند (چون بدن عریانش را دیده و شهوتش برانگیخته شده) دیگر نمی تواند بگوید که اسلام به زن احترام می گذارد. وقتی به یک قبیله ی یهودی حمله می کند و پدر و برادر و همسر صوفیا را می کشد و همان شب با صوفیا همخوابگی می کند دیگر نمی تواند بگوید که اسلام به حقوق زن احترام می گذارد. گفتن اینکه "زن عقل ندارد" احترام گذاشتن به حقوق زن نیست. دیدن زن به چشم یک شیی احترام گذاشتن به زن نیست. قوانین نا عادلانه ارث و شهادت دادن و کتک زدن زن برای وادار کردنش به سکس، احترام به حقوق زن نیست. اینکه محمد، بنا بر احادیث، می گوید که سه چیز عبادت انسان را برهم می زند. یکی سگ سیاه، یکی خر و یکی هم زن. این احترام گذاشتن به زن نیست. آیا محمد نمی داند که این خداست که بدن زن را بعنوان بهترین آفرینش خودش خلق کرده و به همین دلیل هم او باید آنرا مقدس بشمارد نه نا پاک... ادامه...

دانلود زن و اسلام از نگاه یک زن عرب، اسلام و  تحقیر  زنان
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها