۲۳

مـجموعـه عکس / اعـدام شـد

brabt.blogspot.com – عکس اثر : نـیـا برای بزرگنمایی تصویر لطفا کلیک کنید/ متن فوق را نوشابه امیری به تاریخ دوشنبه 20 ارديبهشت1389 پس از اعدام 5 شهروند کرد و در وصف فرزادکمانگر و شیرین علم هولی نگاشت. هماره قلمش پاینده. منبع:روزآنلاین نـوشـابـه امـیـری آهای طناب دار! پاره شو آهای طناب دار! پاره شو. طاقت نیاوراین همه مرگ. پاره شو. برپادارندگان تو، پلیدترین چهره انسانی اند؛ با دهان هایی بزرگ، که نفرت می پراکند، و چشمانی که خون می بارد از آن صبح و شب. تو اما، تنها طنابی، نخی، پشمی، از دل زندگی آمده ای. پاره شو. طناب عشق باش نه مرگ... ادامه...
تصویری از brabt
ارسال شده توسط brabt ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها