۴۳

تقدیم به مادر حسین خضری،مادرم فرزندت امشب آسوده میخوابد

youtube.com – بخواب اي مهربان اي يار/بخواب اي كشته بيدار بخواب اي خفته گلگون/بخواب اي غوطه‌ور در خون سكوت سرخ خاك تو/صداي نينوا دارد در اين دم كرده گورستان/تگرگ مرگ مي‌بارد به سوك تو در اين مقتل/كدامين مويه و شيون سكوت يأس در خانه/هجوم مرگ در برزن بخواب اي مهربان اي يار/بخواب اي كشته بيدار بخواب اي خفته گلگون/بخواب اي غوطه‌ور در خون تمام سينه‌ها عريان/تمام چهره‌ها خونين تمام دستها خالي/تمام چشم‌ها غمگين به خاك مسلخ افتادند/در اين صحراي خونباران برادرها جدا از هم/پدرها بي پسرهاشان ادامه...
تصویری از punishment
ارسال شده توسط punishment ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از punishment

punishment حدود ۹ سال پيش گفت:

۴
لالایی امشب مادر حسین خضری برای جگر گوشه اش