۲۴

شهرداری تعدادی هنرپیشه استخدام کرده تا نقش افراد مست را در برخی از (بارها) بازی کنند

metro.co.uk – یک موسسه بررسی امنیت عمومی در بریتانیا از هنرپیشه ها برای بررسی رفتار مشروب فروشی ها در قبال افراد مست استفاده می کرده است / هنرپیشه ها ، نقش افراد مست را بازی می کردند و می خواستند مشروب بخرند/قانونا مشروب فروشی نباید به افراد مست، مشروب بفروشد، اما بسیاری از مشروب فروشی ها ، اقدام به فروش مشروب می کرده اند./ البته چون هنرپیشه ها واقعا مست نبوده اند، جرمی در این مورد صورت نگرفته است ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها