۲۶

رییس جمهور موقت تونس درمیان اوضاع بحرانی سوگند یاد کرد.

bbc.co.uk – بی بی سی -رییس جمهور موقت تونس درمیان اوضاع بحرانی تونس سوگند یادکرد. یک روز پس از خروج بن علی رییس جمهورسابق ازکشور موارد زیادی از غارت اموال عمومی و شورش درزندانها اتفاق افتاده است.رییس پارلمان تونس به عنوان رییس جمهور موقت سوگند خورد اتحاد و یکپارچگی را به کشور بازگرداند.درپایتخت تونس آتش سوزی هایی رخ داده و صدای شلیک گلوله شنیده می شود.حکومت نظامی برقرار است و ارتش از جاده ها و ساختمانها حفاظت می کند.دو نفر به ضرب گلوله سربازان ارتش درنزدیکی وزارت کشور کشته شده اند. ادامه...
تصویری از دارا ایرانی
ارسال شده توسط دارا ایرانی ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها