۲۴

چگونه تابو به وجود می آید ؟ / چرا باید شجاع بود و از شکستن تابوها نترسید؟

gomnamian.blogspot.com – گذر کردن از تابوهای احمقانه ، جرات می خواهد و شجاعت، اما تلاش برای شکستن این تابوها صدمرتبه بیشتر شجاعت می طلبد. باید قبول کنیم که جامعه ما بیمار است، این بیماری مزمنی است که ثمره فرهنگ چندهزار ساله است ، آداب و رسوم ابلهانه آن زمان ، به شکل تابو درآمده است، شکستن آنها ، جرات می خواهد و جسارت. این بیماری مزمن، از آسمان بر زمین نازل نشده است، حاصل دسترنج (!) اجداد و پدران ما است، اگر خواستار جامعه ای مدرن و سالم هستیم، باید این عقاید مسخره را کنار بگذاریم و البته که باید برای شکستنش تلاش کرد و نترسید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها