۲۴

تفاوت تونس و جنبش سبز

rahesabz.net – تفاوت اول: مطالبات جنبش. نطفه ی آغاز جنبش در تونس، نارضایتی فراگیر بعلت نرخ بالای بیکاری بود. که در مراحل بعدی به علت خشونت دولت بر مطالبات سیاسی نیز دامن زد.بنابراین مطالبه اصلی آنان اقتصادی بود. حال آنکه مطالبه اصلی جنبش سبز سیاسی (رای من کو؟) است و هنوز نتوانسته مطالبات اقتصادی را بطور فراگیر در خود جای دهد. تفاوت دوم: سوژه جنبش. اولین معترضان در تونس طبقه محروم و پایین جامعه بودند که به خیابان آمدند و در مراحل بعدی طبقه متوسط (اعم از وکلا و دانشجویان) نیز بدانان پیوست. بنابراین می توان گفت سوژه اصلی یا دستکم سوژه ی برسازنده ی جنبش در تونس طبقه پایین و محروم جامعه بود. حال آنکه در ایران سوژه اصلی جنبش طبقه متوسط است که هنوز موفق به همراه کردن طبقات کارگر و محروم با خود نشده است. تفاوت سوم: مرکز جنبش. حرکت مردمی در تونس ابتدا از حاشیه های شهر آغاز شد و بعد در مراحل آخر به مراکز شهری نیز گسترش یافت. جالب تر اینکه اساسا اعتراض از پایتخت آغاز نگردید و از شهرستان دیگر شروع شد و در مراحل بعدی بود که پایتخت کشور نیز به اعتراضات پیوست . اما جرقه جنبش سبز در بالا و مرکز شهر زده شد و ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از liberte

liberte حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
چطور می‌شه + را پس گرفت؟
تصویری از liberte

liberte حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
+ را پس گرفتم ولی‌ با منفی‌، قصد منفی‌ دادن نداشتم ولی‌ احساس کردم اگر + من پای این لینک باشد به شعور خودم توهین کردم، شرمنده بخاطر منفی‌ ولی‌ چاره‌ای جز این برای پس گرفتن + نداشتم