۲۹

12 ميليون زن و دخترمجرد

mellatonline.ir – ميليون و 360 هزار زن مجرد در كشور داريم كه در سن ازدواج هستند و بايد براي آنها تدبيري انديشيده شود، همچنين يك ميليون و 891 هزار زن به دليل فوت همسر يا طلاق تنها هستند. اينها آماري است كه موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نشست گروه حقوقي آناهيتا اعلام كرده است. همين رويكرد به آمار است كه قرباني را به سوي تاييد ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده سوق داده است. برخي كارشناسان اين رويكرد را با شرايط زماني و مكاني ايران در تعارض مي‌دانند. به زعم كارشناسان مسائل زنان و دختران با توجه به تغييرات ارزشي صورت گرفته بايد سامان يابد. دكتر نوروز هاشم‌زهي معتقد است كه تشكيل زندگي مشترك از شكل تبادل دختر و پسر در اشكال سنتي خود به تبادل ارزش‌هاي شخصي اكتسابي همچون تحصيلات و ديگر توانايي‌ها تغيير يافته و امروزه ازدواج به مثابه مبادله اجتماعي تلقي مي‌شود. از اين رو است كه كارشناسان مذكور تاييد ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده را رواج روحيه تنوع‌طلبي و هوسراني برخي مردان مي‌دانند. درعين حال گزارش‌ها حاكي است كه ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها