۳۸

امام زاده مریم

apar-nono.blogspot.com – ملت هر جا شیشه دور چیزی ببیند با یه شیار بالاش پول می اندازند.(پول ریختن برای مجسمه مریم در پارک گفتگو!) ادامه...
تصویری از apar
ارسال شده توسط apar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها