۲۸

آیا اسلام و مسلمانان هم به دیگران احترام می گذارند؟

zandiq.com – باید دید آیا مسلمانان خود به دیگران احترام میگذارند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این پرسش یک راه نگاه به رفتار مسلمانان است، اما هر مسلمانی که به دیگران و مقدسات دیگران اهانت کند را اگر ملاک تشخیص قرار دهیم ممکن است به حق یا ناحق گفته شود که او مرجع اسلام نیست، و کار او لزوما به اسلام ربطی ندارد. اما از آنجا که کسی نمیتواند بگوید قرآن به اسلام ربطی ندارد، بهتر است بجای رفتار مسلمانان قرآن را بررسی کنیم، آیا قرآن به دیگران و مقدساتشان احترام میگذارد؟ مخاطب دشنام ها در قرآن نامسلمانان یا دگراندیشان از زمینه های فکری مختلف هستند، با این اوصاف مسلمانانی که خدایشان اینگونه همانند انسانی فرومایه و دهن دریده زشت ترین دشنام ها را به دیگران داده است باید از دیگران انتظار احترام داشته باشند؟! ادامه...
تصویری از mamnoe
ارسال شده توسط mamnoe ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از کامران بیخدا

کامران بیخدا حدود ۹ سال پيش گفت:

۱
از نظر مسلمانان اسلام برترین دین و محمد آخرین فرستاده خدا و قرآن کامل ترین کتاب غیر زمینی و فرستاد شده از طرف خدای فرضی است و دقیقن به همین علت توهم برتر بودن این باور نسبت به باروها و اعتقادهای دیگر است که در طول تاریخ بیش از 14قرن گذشته اسلامگراها به خود اجازه داد ه اند ومیدهند که تمام باورها واعتقادها و نظرات و علوم و فرهنگها و .....مورد نقد و یا حتی اهانت قرار دهند ولی به دلیلی برتر فرض کردن اسلام به کسی حق حتی یک جمله قلم زدن به اعتقادهای سست و بی پایه و جاهلانه خود را نمی دهند! سراسر قرآن و حدیث و عملکرد مسلمین در تاریخ نه تنها توهین به سایرین حتی در صدها هزار مرتبه نسل کشی برعلیه بشریت بوده و هست ولی به علت برتر فرض کردن اعتقاد و دیدگاه وحشیانه خود "تمان این توهینها و جنایات را حق مسلمین و اسلام دانسته و با مغلطه و سفسطه سعی دارند آنجا که به شدت از جوبگویی عاجز میشوند نیز آن جنایت را تقدیر و فرمان خدا القا نمایند! به نظر من اسلام یک بیماری و یک مسلمان واقعی که با اطلاع از تاریخ اسلام و نوشته های قرآن هنوز بر اعتقاد خود پافشاری میکند یا منافع گروهی و مواجب وی را مجبور به تزویر و تقیه می نماید و یا یک بیمار واقعی است و باید تحت درمان قرار گرفته و یا از اجتماع مدرن تا رفع کامل بیماری دور گردد. جالبتر اینجاست مسلمانان حتی قبل از کشف آمریکا یا بهترین ((بهانه مسلمین برای اشاره انگشت و شکستن کاسه بر سر او ))توسط جهانگرد معروف انگلیسی "نیز حتی بر سر حلال بودن گوشت یک نوع حیوان اشتراک نظر نداشته و ندارند و در تاریخ بیش از 14 قرن اسلام "بیش از دهها میلیون مسلمان (فقط مسلمان) با انواع ترفندها نسبت به ترور و قتل و از میان برداشتن یکدیگر و سایر مسلمانان اقدام کرده و در قرن 21 نیز با عملیات انتحاری یکدیگر را از میان بر داشته و بر میدارند و حتی به زنان و کودکان یکدیگر نیز در این فرضیه جهاد ترحمی ندارند(عراق "افغانستان"یمن "پاکستان"و....! ولی تا بحث آمار کل مسلمین پیش می آید فوری از مرده و زنده هر نوع مسلمانی که حتی آنان را خودشان کشته و روانه بهشت کرده اند آماری یک و نیم میلیاردی تحویل دنیا میدهند!