۲۶

شاهد بازی در ادبیات فارسی(دانلود)

takbook.com – نباید پنداشت که در حکومت به ظاهر مذهبی صفویان تغییری در خلق و خوی مردم نسبت به لواط روی داده باشد. شاردن در سفرنامه خود یکی از علل کمبود جمعیت ایران را در این دوره همین انحراف جنسی ذکر کرده است. از گزارش زیر که بازرگانان ونیزی نقل کرده اند معلوم میشود که شاه اسماعیل صفوی که برای گروهی حکم رهبر طریقت و شریعت را داشته است تا چه اندازه دچار انحرافات جنسی و روحی بوده است: "هنگامی که دومین بار(شاه) اسماعیل صفوی به تبریز آمد کاری بس ننگین از او سر زد زیرا فرمان داد تا دوازده تن از زیباترین جوانان شهر را به کاخ هشت بهشت بردند و با ایشان عمل شنیع انجام داد و سپس آنان را به همین منظور به امرای خود داد. اندکی پیش از آن دستور داده بودند تا ده تن از بچه های مردان محترم را به همان ترتیب دستگیر کنند" در این دوره امردخانه هایی دایر شد که حکومت به صورت رسمی از آنها مالیات اخذ میکرد... ادامه...
تصویری از alex.lark
ارسال شده توسط alex.lark ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها

تصویری از alex.lark

alex.lark حدود ۹ سال پيش گفت:

۲
یکی از مراکز امردان در این دوره، قهوه خانه بود. در سفرنامۀ شاردن در این مورد اطلاعات فراوانی آمده است . شاردن می گوید که من در تبریز و ایروان، قهوه خانه های بزرگی دیدم که پر از پسرانی بود که خویشتن را به مانند زنان روسپی عرضه می داشتند؛ و حتی شاه عباس دوم، طفلی زیبا را به قهوه چی سپرد، و پسر بر اثر تجاوزی که به او شد، به قهوه چی حمله برد، و او را زخمی کرد؛ ولی شاه به جای تنبیه قهوه چی متجاوز، دستور داد شکم بچه را پاره کنند . (سفرنامه شاردن ،ج7،ص257) خدمتگزاران قهوه خانه ها ،گرجی های ده تا شانزده ساله ای بودند که به طرز شهوت انگیزی پوشاک به تن می کردند، و زلفان آنان به مانند دختران بافته شده بود. اینان را به رقص و نمایش و... وادار می ساختند، و بدین طریق به تحریک تماشاچیان می پرداختند و طالبین، هر کدام از این بچه ها را به هر کجا که می خواستند می بردند؛ و قهوه خانه ای که زیباترین و جذابترين کودکان را داشت، مشتری بیشتری به دست می آورد
تصویری از alex.lark

alex.lark حدود ۹ سال پيش گفت:

۱