۱۲

روایتی از زندگی یعقوب لیث صفاری: انصاف برتر از همه چیز

xadang.blogspot.com – یعقوب در همه حال آدمی منصف بود. هرگز خشم او را از راه به در نکرد. او هرگز وضع گذشته و فقر خود را از یاد نمی‌برد. از حوادث جالب زندگی او ماجرای زیر است: در اثنای سلطنت، یکی از اغنیای سجستان را مواخذه کرد، مال او به تمام بگرفت و او را به ته‌نان محتاج ساخت. روزی آن مرد پیش او آمد. یعقوب از او پرسید که: امروز حال تو چون [چگونه] است؟ گفت: همچنان که دیروز حال تو بود! یعقوب پس از کمی تأمل باز پرسید: مگر دیروز حال من چون بود؟ مرد گفت: همچنین که امروز حال من است! یعقوب ابتدا کمی در غضب شد و زمانی سر پیش انداخت و در خود بجوشید، لیکن بر سر انصاف آمد و او را بر آن سخن تحسین کرد و مال او به تمامی باز داد. منبع: کتاب یعقوب لیث - اثر: دکتر ابراهیم باستانی پاریزی - انتشارات نگاه ادامه...
تصویری از XADANG
ارسال شده توسط XADANG حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها