۲۲

دو باره میسازمت وطن"آزادگی؛ریشه ها" اگر چه با استخوان خویش " با صدای داریوش"

rooznamesabz.blogspot.com – به کوری چشم آنانیکه فکر میکنند با بگیر و ببند بجایی میرسند ، در صورتیکه در هر جامعه ای تکصدایی و دیکتاتوری محکوم به شکست است که نمونه بارز آن کشور تونس و در جامعه مجازی رویش آزادگی و ریشه هاست ، پس دوباره میسازمت اگر چه با استخوان خویش ادامه...
تصویری از ramz
ارسال شده توسط ramz ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها