۲۹

بابا آب داد،بابا نان نداد،بابا از خجالت آب شد...

fozoolemahaleh.com – همگی درس اوّل ابتدایی مان را به خوبی به یاد داریم. همه به یاد می آوریم سر مشق ها را، همه در ذهن حفظ کرده ایم این جمله را که: بابا آب داد، بابا نان داد. بابای بی نوا دیگر نه آب می دهد، نه نان، یعنی ندارد که بدهد. بابای من، بابای تو، بابای همه ی بچّه هایی که دخل و خرجشان با هم نمی خورد.بابا کار می کند، و از آهی که در سینه دارد، دم بر نمی آورد . چقدر باید کار کند تا گوشت کیلویی ۲۰ هزار تومان را برسر سفره آورد؟ چه باید بکند با اجاره خانه؟خرج لباس و خرت و پرت بچّه ها؟ بابا تا خرخره زیر بار قرض و وام و فشار است و لحظه ای آرام و قرار ندارد. همین روزهاست که بابت سفته ای که جایی برای قدری پول گرو گذاشته،حکم جلبش بیاید و خودش و آبروی چندین و چند ساله اش را با هم ببرند. ادامه...
تصویری از Cyrus Parsa
ارسال شده توسط Cyrus Parsa ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها