۲۴

بیماری پدوفیلی امام راحل اثبات پذیرتراست یا آرمانهای والای ایشان؟!

kamranroshangar.blogspot.com – قسمتهایی از نظریه های امام چال شده و راحل در مورد لواط با انسان و حیوان,جماع ,و توضیح شیوه های مناسب بکارگیری ختنه گاه توسط مسلمین مظلوم در حین پرداختن به عمل جنسی ! ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها