۲۵

نظام اخلاقی روحانیت شیعه: همه چیز مجاز است

persian.rfi.fr – بی بنیاد کردن اخلاق و تبدیل کردن آن به زائده‌ی فقه و شریعت توسط روحانیت تنها به دوران جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه‌ی فقیه باز نمی گردد. در سنت اخلاقی روحانیت شیعه نخست مخالف را فاسق اعلام می کنند و بعد دروغگویی و غیبت و تهمت زدن به وی مجاز می شود. از میان بردن و حذف مخالفان یک اصل است و روش آن چندان مورد مناقشه قرار نمی گیرد. برای کشف نظام اخلاقی یک گروه یا قشر اجتماعی مراجعه به آثار و ادبیات اخلاقی آن لازم است اما کافی نیست. نظام اخلاقی یک گروه یا قشر را از تاکیدات، موضع گیری‌ها در حوادث کلیدی تاریخی، گفتمان‌ها، رفتارهای انجام شده و انجام ناشده و ایدئولوژی آن گروه می توان استخراج کرد. در این میان نگرش به شش موضوع به درک بهتر نظام اخلاقی روحانیت شیعه منجر خواهد شد: بنیادهای اندیشگی، روش بسط فضائل (هرچه باشد)، سیرتحول، نگرش‌ها، گزینه‌ها و زمینه‌هایی که روحانیت شیعه بدان‌ها می اندیشد یا آنها را مد نظر قرار می دهد. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها