۳۲

بفرمایید مدیریت امام زمانی با گوشت الاغ

freeiranart.blogspot.com – باغ وحش تهران، آخرین دیوار نوشته قفس شیرها: منم دارن میبرن برا اعدام...مدیریت الاغ ها کار خودش رو کرد ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها