۲۸

نفهمیدیم چطور شد همه باهم تصمیم گرفتن بجای شعور از ریش استفاده کنن

google.com – نفهمیدیم چطور شد همه باهم تصمیم گرفتن بجای شعور از ریش استفاده کنن در مبحث مملکت داری یعنی آلترناتیو دیگه ای نبود؟ ادامه...
تصویری از 13
ارسال شده توسط 13 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها