۲۵

پادشاهان ، روحانیون و مردم ظالم… ! (بخش یک)

kingfoska.wordpress.com – شغل پادشاهی آنچنان که تصور می شده است شغل ساده و راحتی نبود. مردم باید خود را از تماس و گزند پادشاه حفظ کننi ادامه...
تصویری از foska
ارسال شده توسط foska ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها