۲۴

دستارِ حماقت

apar-nono.blogspot.com – آنچه از نياکان ام به جاي مانده بود، به بهايي اندك از كف دادم. من اين ديباي به تن برازنده ي فرهنگ ايراني، با شال ترمه ي بالندگي را، كه نقش فراگير سرو سهي بر خود داشت، با عباي شيخ رياكار، اهريمني از تبار ظلمت و جهل، با تار و پود خُبث و جنايت به هم تنيده، تاق زدم. چرا كه من ندانستم و ندانستم كه... ادامه...
تصویری از apar
ارسال شده توسط apar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها