۲۵

دانلود کتاب بازشناسی قرآن (نوشته دکتر مسعود انصاری)

kavehsara.com – دکتر مسعود انصاری دارای دانشنامه ی حقوق در رشته ی قضائی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشنا مه فوق لیسانس در رشته ی روابط بین الملل از دانشگاه لندن و سه دانشنامه ی دکتری است.دو دانشنامه دکتری او در رشته علوم سیاسی و یکی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیگری از دانشگاه جورج واشینگتن آمریکا و سومین دانشنامه ی دکتری او در رشته ی هیپنو تراپی از دانشگاه آمریکائی هپینو تراپی است.او همچنین دارای دانشنامه ی Career Developmentاز دانشگاه آمریکائی بیروت است. دکتر مسعود انصاری دارای سی جلد تا لیف و تصنیف وترجمه در رشته های حقوق ,فلسفه, علوم سیاسی روانشناسی, علوم اجتماعی و الهیات و بیش از دویست نوشتار پژوهشی ,سیاسی ,روانی و اجتماعی به زبان های فارسی و انگلیسی است. کتاب ناسینالیسم او برنده جایزه بهترین کتاب سال در سال 1364 بوده است. از آثار این پژوهشگر میتوان به کتابهای پول-خون الله اکبر بازشناسی قرآن از محمد (ص)تا کوروش اشاره کرد ادامه...

دانلود دانلود کتاب بازشناسی قرآن (نوشته دکتر مسعود انصاری)
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها