۱۳

رنگ روح زندگی سبزه... فقط سبز

youtube.com – قسمتی از دیالوگ مرحوم خسرو شکیبایی در سریال خانه سبز ادامه...
تصویری از Markopolo
ارسال شده توسط Markopolo حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها