۲۲

نمونه ای از حقوق زنان در اسلام قرآن:زن هایتان اگر مطیع نشدند... آنها را بزدن تنبیه کنید!

5char.blogspot.com – زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست انها را موعظه کنید. اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنان دوری کنید .باز مطیع نشدند آنها را بزدن تنبیه کنید .چناچه اطاعت کردند حق هیچگونه ستمی بر آنان ندارید که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشان است!سوره ی نسا آیه 34 صفحه ی124 ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها