۲۴

دادگاه دکتر ابراهیم یزدی برگزار شد

persian.rfi.fr – جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، امروز و در غیاب وی برگزار شد. آقای یزدی از تاریخ نهم مهرماه در بازداشت به سر می برد. وی اکنون در خانه امنی متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری می شود. همسر آقای یزدی تنها یک بار اجازه دیدار با وی را داشته است و امروز نیز اجازه حضور در جلسه دادگاه به وی داده نشد. محمد علی دادخواه، وکیل دکتر ابراهیم یزدی، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت که جلسه امروز دادگاه در غیاب آقای ابراهیم یزدی تشکیل شد. به گفته این وکیل دادگستری، رئیس دادگاه، پیش از برگزاری جلسه دادگاه نسبت به بعضی موارد ایراداتی را نسبت به پرونده عنوان کرده بود که به همین جهت پرونده بطور مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شده بود. به گفته محمد علی دادخواه "در این برهه زمانی، پرونده امکان رسیدگی نداشت". با توجه به اینکه پیشتر، قرار صادر شده بوده است و شرایط جسمی و سنی دکتر ابراهیم یزدی نیز ایجاب می کند که این قرار تبدیل شود، وکیل وی در جلسه امروز دادگاه خواسته است تا مبادرت به تبدیل قرار شود. وکیل ابراهیم یزدی می گوید از آنجائی که پرونده در دادسرا است و تاکنون به دادگاه ارسال نشده است، دادگاه خود را موکلف به رسیدگی نمی داند. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها