۲۶

بنی صدر: در تونس نیز مانند ایران, لباس شخصی ها و گارد ویژه با همان شیوه سرکوب می کردند!

4s.io – آیا فکر می کنید وضعیت مردم ایران با مردم تونس مشابه هست که در گفتگوی دیشب گفتید مردم ایران بایستی از تونسی ها یاد بگیرند؟..............سوال شما را یک خبرنگار عرب از تونس در شماره امروز مجله نوول آبزرواتور جواب می دهد، او می گوید ما(تونسی ها) روش کار را از ایرانیها آموختیم پس بنابرین در روش یک مشابهت قطعی وجود دارد، البته منظور خبرنگار از این مشابهت در روش ارتباط خودجوش و سازمان دادن جنبش است. اما شباهتهای دیگری هم هست:.............تصویرهایی که از دو قدمی اروپا در تونس، جنایتهای رژیم بن علی را نشان می داد، معلوم بود که همان لباس شخصی ها، همان گارد ویژه با همان لباس و همان شیوه سرکوب جنایتکارانه عمل کردند وتا زمانیکه این آقای بن علی برود حدود 70 نفر را هم کشتند، شکنجه، زندان و ....هم جای خود دارد، پس از آن جهت هم شباهتی وجود دارد و نشان می دهد که آن ددمنشی خاص یک رژیم معظمی نیست، هر رژیمی که، بنا را بر این می گذارد که به زور یک ملتی را از حق خود محروم کند، بضرورت ددمنش می شود و یک ملتی نمی باید، تسلیم ددمنشی یک رژیم بشود، برای اینکه اینرا باید ضعف رژیم تلقی کند و استوارتر بایستد چون زودتر رژیم از پا در می آید.......... ادامه...
تصویری از esnforce
ارسال شده توسط esnforce ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها