۲۲

طائب: وزارت ارشاد ادامه همان وزارت فرهنگ و هنر زمان طاغوت است

rahesabz.net – جرس: مهدی طائب با بیان این که در شرایط بین المللی حساس کنونی نباید به مسائل فرعی پرداخت، گفت: هیچ کس نمی تواند علیه وزرای موجود در زمینه مفاسد اقتصادی سخنی بگوید ولی در عین حال ادعا کرد وزارت ارشاد ادامه همان وزارت فرهنگ و هنر زمان طاغوت است. به گزارش خبرگزاری رسا، مهدی طائب، در جلسه هفتگی خود در حسینیه جوادالائمه (ع) تهران اظهار داشت: اگر آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور مفاسد مالی دارد همه به زمان قبل از احمدی نژاد برمی گردد. البته اگر این موضوع درست است خوب مرگ یک بار شیون هم یک بار و بیایند موضوع را بررسی کنند. وی افزود: به نظر می رسد برخی این موضوع را کش می دهند که در آن قصد قربتی نیست و می خواهند نشان دهند که این دولت هم مانند دولت های قبل دارای مفاسد اقتصادی و دولت فاسدی است. طائب تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند علیه وزرای موجود در زمینه مفاسد اقتصادی سخنی بگوید. ادامه...
تصویری از sib
ارسال شده توسط sib ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها