۲۳

کپی‌ کاری مذاهب از همدیگر!

youtube.com – هفتصد سال قبل از مسیح خدایی بنام "میترا" توسط پارسیان پرستیده میشد که مانند مسیح در 25 دسامبر متولد شده بود، معجزاتی مشابه مسیح داشت، و مانند مسیح به صلیب کشیده شد و پس از سه روز بر انگیخته شد و ... همچنین هزار سال قبل از مسیح خدایی به نام "کریشنا" در هند پرستیده میشد که مانند مسیح نجار بود، تولد باکره داشت، بر روی آب راه میرفت ادامه...
تصویری از Sinoohe
ارسال شده توسط Sinoohe ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها

تصویری از Sinoohe

Sinoohe حدود ۹ سال پيش گفت:

۳
How copying started: India->Persia(Zorastian)->Jewi­sem->Christianity->eslam-> and modern world and the rest of today story