۱۰

دین و سیاست

blogfars.com – تو به فکر جدائی دین از سیاست بنده به دنبال جدائی نفت از مذهب یابویی گفت: با دین همه چیز ارزان خواهد شد! ریدم به قبرت که همه چیز گران شد ادامه...
تصویری از Arman
ارسال شده توسط Arman حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها