۱۹

کورس سرهنگ زاده - بسوی تو

youtube.com – به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپیده دم آیم مگر تو را جویم بگو کجایی ؟ نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی ؟ کی رود رخ ماهت از نظرم به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی ؟ به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی ؟ فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی ؟ یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی ز حال من ؟ تا هستم من اسیر کوی توام به آرزوی توام اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی ؟ ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها